Menu
Košík

E-shop pre veľkoobchod

Registrácia

Nakupovanie tovaru v našej predajni môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

Na registráciu sa musí osobne dostaviť konateľ firmy alebo majiteľ živnostenského oprávnenia. Iná osoba sa môže dostaviť na registráciu iba ak má splnomocnenie konateľom alebo majiteľom živnosti. Je potrebné predložiť kópiu výpisu z Obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu alebo Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, občiansky preukaz a DIČ. Novému zákazníkovi je vystavená zákaznícka karta, ktorá je neprenosná. Zákazníkovi je možné vystaviť viac zákazníckych kariet v prípade, že vlastní viac prevádzok. Na jednu zákaznícku kartu môžu vstúpiť 2 osoby. Vstúpiť do predajne a uskutočniť nákup je možné len po načítaní EAN kódu na  zákazníckej karte (pri vstupných dverách a pri pokladni)Prosíme zákazníkov aby si neskenovali čiarový kód z kartičky do smartphonov, ale aby ich nosili zo sebou-Ďakujeme za porozumenie.


V prípade straty, alebo  krádeže karty, je zákazník povinný informovať spol. Curel o danej skutočnosti v čo najkratšom čase. Spol. Curel je povinná zablokovať starú kartu. Na základe žiadosti zákazníka, môže vydať bezplatne novú zákaznícku kartu s iným EAN kódom. Vlastníkom karty zostáva spol. CUREL, ktorá má právo za dohodnutých podmienok použitie zákazníckej karty zablokovať, alebo ju zákazníkovi odobrať.


Pre bližšie informácie prosím kontaktujte oddelenie marketingu: 0248 205 156
Registrácia prebieha v pracovných dňoch od 9.00-15.30


Prístup do e-shopu veľkoobchod môže byť zriadený iba  registrovanému zákazníkovi veľkoobchodu so živnosťou v obore. Registrácia zákazníkov prebieha na oddelení marketingu pri vstupe do veľkoobchodu. Registráciou a sprístupnením možnosti nakupovať vo veľkoobchode CUREL nezískavate automaticky prístup do veľkoobchodného e-shopu. Veľkoobchodný e-shop je určený pre pravidelného zákazníka, ktorý službu využíva k nakupovaniu väčšieho objemu tovaru. Služba e-shop veľkoobchod je spoplatnená. Pre viac informácií ohľadne zriadenia konta na e-shop veľkoobchod, zákazníckej podpory pre e-shop kontaktujte pracovníkov rezaného oddelenia rezane.kvety@curel sk, alebo využite kontakt našich obchodných  zástupcov Jana Králová 0918454079 email jana.kralova@curel.sk, Lubica Hoogendonk 0918476518 email lubica.forgacova@curel.sk. Na uvedených kontaktoch Vám budú poskytnuté informácie o termínoch, lokalitách a približných časoch doručovania objednávok z e-shopu.

Internetové obchody CUREL pre veľkoobchod: