CUREL

Blog

Jeden časopis – jedna Floristika

Zmeny sú život. Hlavne tie pozitívne! Floristika a Profi Florista/Bloom´s World sú od januára 2024 spojené! Časopis nesie ten prvotný a základný názov z roku 1997, teda Floristika, ale bude v sebe zahŕňať aj témy, ktorým sa venoval samostatne časopis Profi florista a World Bloom’s. Takto to vyzerá keď sa krása, štýl a um spoja do jedného celku. 3 časopisy v krásnom ucelenom jednom outfite 2024

Nová Floristika bude vychádzať ako dvojmesačník vo svojich obvyklých termínoch, teda na začiatku každého nepárneho mesiaca. Časopis bude vychádzať naďalej ako česko – slovenský časopis, s vlastnou obálkou pre každú krajinu, a s namixovanou obsahovou náplňou tej najlepšej floristiky, ktorú slovenskí, moravskí a českí floristi dokážu vytvárať. Floristika bude mať od januára 2024 úctyhodných 120 strán. Jedným časopisom získate dokonalý prehľad o floristike z viacerých krajín. Samozrejme u nás v predaji.

ODDELENIE ARANŽÉRSKYCH DOPLNKOV

Oddelenie črepníkových rastlín

Oddelenie rezaných kvetov

Oddelenie črepníkových rastlín

Oddelenie aranžérskych doplnkov

Obchodné oddelenie:

ODDELENIE REZANÝCH KVETOV