Menu
Košík

B2B registrácia

Nakupovanie tovaru v našej predajni môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby – podnikatelia, za predpokladu dodržania nižšie uvedených podmienok.

Na  registráciu resp. dokončenie registrácie sa musí osobne dostaviť konateľ firmy alebo majiteľ živnostenského oprávnenia. Iná osoba sa môže dostaviť na registráciu, iba ak má splnomocnenie konateľom alebo majiteľom živnosti. Je potrebné predložiť kópiu výpisu z Obchodného registra, kópiu živnostenského listu alebo Osvedčenia o živnostenskom oprávnení, občiansky preukaz a DIČ resp. IČ DPH. Novému zákazníkovi je vystavená zákaznícka karta, ktorá je neprenosná. Zákazníkovi je možné vystaviť viac zákazníckych kariet v prípade, že vlastní viac prevádzok. Na jednu zákaznícku kartu môžu vstúpiť 2 osoby. Vstúpiť do predajne a uskutočniť nákup je možné len po načítaní EAN kódu na  zákazníckej karte (pri vstupných dverách a pri pokladni). Prosíme zákazníkov, aby si neskenovali čiarový kód z kartičky do smartphonov, ale aby ich nosili so sebou.


O REGISTRÁCIU môžete požiadať cez online formulár nižšie. Po odoslaní Vás bude kontaktovať naše marketingové oddelenie pre úspešné dokončenie registrácie.


Ak potrebujete bližšie informácie, prosím, kontaktujte oddelenie marketingu: +421 2 4820 5156, marketing@curel.sk
Registrácia prebieha v pracovných dňoch od 9.00-15.00

Žiadosť o registráciu B2B zákazníka

Google reCAPTCHA